Uddevalla kommun och NCC bygger översvämningsskydd

Idéskiss kajpromenad vid Bäveån. Illustration: Sydväst

Nu är det klart att NCC kommer att bygga översvämningsskyddet och förvekliga den nya miljön längs Bäveåns norra och södra sida efter kommunens planer och visioner, efter att NCC vunnit upphandlingen då de kunde möta upp kraven på bästa bäst.

– Genom tätt samarbete från tidigt skede kan vi ta tillvara erfarenheter och vår samlade kunskap, vilket kortar planeringstiden och ger synergieffekter i etapperna. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med komplexa byggprojekt och ser fram emot att tillsammans med Uddevalla kommun skapa nya attraktiva områden för Uddevallaborna, säger Robert Angmyr, produktionschef NCC Infrastructure. 

Skredsäkras

Både Bäveåns norra och södra sida från Västerbron fram till i höjd med Riverside hotell ska skredsäkras och stabiliseras samt höjas på sina ställen för att klara högre vattennivåer. Samtidigt kommer man att skapa en ny attraktiv miljö längs kajerna och skapa en tillgänglighet för alla som inte finns nu.

– Det är viktigt att vi kan klimatanpassa staden för framtiden och samtidigt skapa förutsättningar för centrum att växa med ny bebyggelse i vattennära läge. Nu vänder vi staden mot dess rätta element – vattnet – vilket kommer skapa en oerhörd attraktivitet, säger Per Bäckström, projektchef för stadsutveckling på Uddevalla kommun.

Flera etapper

Hela arbetet är indelat i 21 etapper, där varje del kräver ett nytt avrop och politiskt beslut. Det som står klart i nuläget är att man kommer att börja med den södra sidan. Exakt i vilken ordning sker genom dialog mellan Uddevalla kommun, NCC och Sweco.

Byggstart är planerad till vinter 2023-2024, men är beroende av beslut från Mark- och miljödomstolen.

Vision

Bäveån och vattnet är central i visionen om hur staden ska växa. Norr och söder om Bäveån vill Uddevalla kommun utveckla 4 stadsdelar; Västra centrum, Skansstaden, Holmarna och Södra Å-staden. Över 4000 bostäder på en yta av 143 hektar över 30 år är visionen.

Total
0
Shares