Ta chansen att vara med och påverka Svensk Bilsports framtid

Svensk Bilsport ska utveckla och formulera en gemensam väg framåt – en ny gemensam strategi!

Strategin ska innehålla en utvecklad vision, en tydligare verksamhetsidé och ta fasta på de viktiga värden Svensk Bilsport står för. Strategin behöver dessutom formulera några gemensamma strategiska fokusområden som ska ta Svensk Bilsport mot den framtagna visionen!

Nu har du chansen att vara med och påverka Svensk Bilsports framtid genom att medverka på någon av de tre workshopen som kommer genomföras under hösten.

Stockholm lördag 24/9 – Scandic Järva
Umeå lördag 15/10 – Scandic Plaza
Jönköping söndag 30/10 – Scandic Elmia

Tiden är densamma för alla tre städer: 13.00 – 16.00


Styrelsen presenterade en planerad arbetsprocess på Förbundsmötet i april 2022. Mötet ställde sig positivt till planen som presenterades avseende det fortsatta arbetet. Arbetet går under arbetsnamnet ”Strategi 2030” och bygger på en bred förankring i hela verksamheten – från söder till norr, öst till väst och från bredd till elit. 

Målsättningen är att projektet mynnar ut i en gemensam strategi innehållande följande delar:

– Vision – Hur ska Svensk Bilsport beskrivas 2030? Vilka stjärnor ska vi sikta mot?
– Verksamhetsidé – Vad ska vi tex göra för att bli fler och bättre?
– Värdegrund – Hur ska vi vara och bemöta varandra i sociala medier och personliga möten?
– Prioriterade verksamhetsområden – Vilka områden ska vi fokusera
– Gemensamma förhållningssätt – Hur finner vi de bäst samverkan både i och utanför vår rörelse?

Under de tre träffarna workshopar vi tillsammans kring riktningen för Svensk Bilsports framtid genom kreativa möten med högt i tak och utrymme för diskussioner i mindre grupper.

Total
0
Shares