Så förbättrar du din energiklass

Förbättra energiklassen för ditt hus

Innan vi dyker in i tips på hur du kan förbättra din energiklass för ditt hus måste vi gå igenom vad en energiklass för ert hus är för något.

Vad är en energiklass?

Energiklasser för hus är en skala som används för att mäta och jämföra husens energieffektivitet. Ju högre energiklass, desto mer energieffektivt är huset. Klasserna sträcker sig från A till G, där A är den mest energieffektiva och G den minst energieffektiva. Faktorer som påverkar en byggnads energiklass inkluderar värmeisolering, värmeåtervinning, ventilation och val av energianläggning. Det är viktigt att förstå husets energiklass för att kunna ta beslut om energi- och kostnadsbesparande åtgärder.

Hur mäter du din energiklass på huset?

Energiklassen för ett hus mäts genom en energideklaration, som är en teknisk beskrivning av husets energieffektivitet. Energideklarationen utförs av en certifierad energiexpert och innehåller en detaljerad analys av husets byggnadsteknik, ventilation, uppvärmning, belysning och andra faktorer som påverkar dess energieffektivitet.

Energideklarationen använder en standardiserad metod för att beräkna husets energianvändning och klassificera den enligt den europeiska energieffektivitetsklassificeringen, som sträcker sig från A till G. Resultatet presenteras i form av en energimärkning, som är en sammanfattning av husets energieffektivitet och en vägledning om hur man kan förbättra den.

Energimärkningen är obligatorisk vid försäljning eller uthyrning av fastigheter och kan vara till nytta för fastighetsägare som önskar förbättra husets energieffektivitet och minska energikostnaderna.

Några tips på hur du förbättrar din energiklass

Det finns många sätt att förbättra energiklassen för ett hus, inklusive:

  1. Värmeisolering: Förbättra värmeisoleringen i tak, väggar och golv för att minimera värmeförlust.

  2. Fönster: Byt ut gamla fönster till mer energieffektiva alternativ, till exempel med dubbelverkande glas.

  3. Värmeåtervinning: Installera en värmeåtervinningsanläggning för att återvinna värme från ventilationsluften.

  4. Ventilation: Installera en mekanisk ventilation med värmeåtervinning för att förbättra inomhusklimatet och minska energiförbrukningen.

  5. Energianläggning: Byt ut gamla energianläggningar till mer energieffektiva alternativ, till exempel solpaneler eller en luft-vattenvärmepump.

  6. Belysning: Byt ut gamla glödlampor till energieffektiva LED-lampor.

  7. Tätning: Tät språk och luckor runt fönster och dörrar för att minimera luftläckage.

Dessa åtgärder kan bidra till att förbättra energiklassen och minska husets energiförbrukning, samtidigt som det kan leda till lägre energikostnader och bättre inomhusklimat.

Jämför offerter på energideklarationer

Om du vill samla in flera offerter från olika företag som utför energideklarationer på din ort så kan vi rekommendera BraBesiktning. Där kan du, genom ett enda formulär, samla in offerter från flera certifierade besiktningsföretag som utför energideklarationer. Nedan är några exempel på städer de är aktiva i.

  1. Energideklaration Stockholm
  2. Energideklaration Göteborg
  3. Energideklaration Malmö

 

Total
0
Shares