Östrogen kan skydda mot skador på spermie-DNA

Intag av testosteron kan bromsa eller helt blockera spermiebildningen hos män. Kroppseget östrogen däremot har en skyddande effekt på spermiebildningen. Det visar en studie på män rekryterade till Reproduktionsmedicinskt centrum vid Skånes universitetssjukhus. 

– Det finns ett par studier sedan tidigare där man sett en koppling mellan högre östrogennivå och mindre uttalad spermie-DNA-skada, det vill säga brott på DNA-strängen. Högre spermie-DNA-skada är kopplat till en lägre fertilitet. Forskare har hittills tolkat de tidigare fynden som att det egentligen haft att göra med testosteron. Vi ser ett tydligt samband mellan högre östrogennivåer och minskad andel spermier med brott på DNA-strängen. Men vi hittade inga samband med testosteron, säger Jonatan Axelsson, biträdande överläkare på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus (RMC).

Öka kunskapen om östrogenets betydelse

Jonatan Axelsson har tillsammans med läkarstudenterna Viktor Lu och Oscar Svensjö gjort studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental and Molecular Mutagenesis.

Till skillnad från många tidigare studier så baseras denna på män som inte hade några kända fertilitetsproblem.

Jonatan Axelsson hoppas att studien kan bidra till att öka kunskapen om östrogenets allmänna betydelse för spermieproduktionen.   

– Det är intressant att ett hormon som man tänker är så typiskt kvinnligt verkar ha så stor betydelse i detta sammanhang. Det finns östrogenliknande ämnen i viss mat, som till exempel viss mat från växtriket, och man kan ju spekulera i att intag av sådan mat skulle kunna kopplas till skydd mot spermie-DNA-skada, säger Jonatan Axelsson.  

Balans mellan hormoner fördelaktig

En annan förhoppning är att studien ska leda till att det skrivs ut mindre medicin som minskar östrogenbildningen i syfte att öka testosteronet, som sker på vissa håll i världen.   

– Vissa tror att testosteron inte kan vara farligt eftersom det är ett manligt hormon. Men alla har båda hormonerna och en normal balans verkar fördelaktig. Det kan vara lätt att tro att det bara är testosteron som spelar roll för mannens reproduktionsfunktion. Men det är viktigt att veta att intag av testosteron och liknande preparat kan bromsa eller helt blockera spermiebildningen, säger Jonatan Axelsson. 

Fakta:

  • Studien baseras på män som inte hade några kända fertilitetsproblem.
  • 284 skånska män runt 18 år rekryterades via mönstringen och skolor till Reproduktionsmedicinskt centrum vid Skånes universitetssjukhus.
  • Männen fick lämna blod- och spermaprov och uppge vikt och längd.
  • Östrogen- och testosteronhalten i blodet mättes, och spermaproven analyserades på RMC:s laboratorium.
Total
0
Shares