Mät radon och säkra din boendemiljö

Radonsäsongen är här och det är dags att agera för att säkerställa en hälsosam boendemiljö. Med enkla åtgärder kan du mäta radon och vid behov vidta åtgärder för att minska hälsoriskerna. Beställ radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium för att utföra långtidsmätningar och erhålla ett pålitligt årsmedelvärde.

Att vara medveten om radon är avgörande för att skydda dig och din familj från potentiella hälsorisker. Radon, en osynlig och luktfri gas, är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige, med omkring 500 fall varje år enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Gränsvärdet för radonhalten i bostäder och offentliga byggnader är 200 Bq/m³. Långvarig exponering över detta gränsvärde ökar risken för allvarliga hälsoproblem.

För att få pålitliga resultat och ett årsmedelvärde är långtidsmätning det rekommenderade tillvägagångssättet. Under eldningssäsongen mellan den 1 oktober och den 30 april bör mätningen pågå i minst 60 dagar. Beställ radondosor och följ de medföljande instruktionerna för att enkelt placera dem i ditt hem. Efter mätperiodens slut skickar du dosorna för analys och inom cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport med resultatet.

Radon kan påverka alla oavsett bostadsplats, vilket gör det avgörande att genomföra mätningar regelbundet. Det är särskilt viktigt att mäta radon:

  • Vid köp eller försäljning av bostad.
  • Efter om- eller tillbyggnation av din bostad.
  • Efter förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet.
  • Vid nybyggnation.
  • Om det har gått över tio år sedan din senaste radonmätning.
  • Om du misstänker radon i din bostad.

Om mätningen visar att radonhalterna överstiger 200 Bq/m³ är det viktigt att vidta åtgärder. Åtgärderna kan inkludera ökad luftomsättning, tätning eller isolering beroende på källan. Om radon finns i hushållsvattnet kan behandling med luftning eller kolfilter vara en lösning.

Genom att vara proaktiv och genomföra regelbundna radonmätningar kan du säkerställa en säker och hälsosam boendemiljö för dig och din familj. Beställ radonmätning idag och ta det första steget mot en tryggare framtid!

Total
0
Shares