BMW Group presenterar nästa generations battericeller

BMW Group är övertygande om att starka, innovativa och mer miljövänliga battericeller kommer vara avgörande i den elektriska omställningen. Inför lanseringen av nästa generation elbilar kommer BMW för första gången använda runda battericeller optimerade för den nya arkitekturen. Den sjätte generationens battericellsteknik väntas ta stora tekniska kliv för att öka energitätheten, laddningstakten och räckvidden – utan att tumma på miljön.

BMW Group investerar nu i en ny generation litiumjonsceller som ska bana väg för en ny generation elbilar som går under namnet ”Neue Klasse” – den nya klassen – som lanseras 2025. Den sjätte generationens battericeller väntas öka energitätheten med mer än 20 procent samt utöka både laddningshastighet och räckvidd med upp till 30 procent. Med hjälp av certifierad och kontrollerad gruvdrift, förnybar el och sekundära material, kommer man kunna reducera utsläppen från battericellproduktionen med upp till 60 procent. Baserat på dagens förutsättningar kan dessutom produktionskostnaden reduceras med upp till 50 procent.

Tekniska framsteg: nytt cellformat och förbättrad cellkemi

I den sjätte generationens BMW eDrive-teknik har BMW Group förfinat cellformatet och cellkemin i grunden. De nya runda cellerna har en standarddiameter på 46 millimeter och två olika höjder. Jämfört med femte generationens prismatiska celler är nickelhalten i högre på katodsidan, medan kobolten minskar. På anodsidan kommer kiselhalten ökas vilket kommer förbättra cellens volymetriska energitäthet med mer än 20 procent. 

Batteriet, drivlinan och laddningstekniken i Neue Klasse kommer också att ha en högre spänning, på 800 volt. Detta kommer att optimera energitillförseln till högeffektiva laddstationer och därmed uppnå en betydligt högre laddningskapacitet – vilket minskar tiden det tar att ladda fordonet med upp till 30 procent.

Battericellsfabriker i Kina, Europa och USMCA

För att möta de långsiktiga behoven kommer BMW Group bygga sex battericellsfabriker i anslutning till sina nyckelmarknader: två i Kina, två i Europa och två i USMCA. BMW Group har redan tilldelat kontrakt i det tvåsiffriga miljard-euro-intervallet till CATL och EVE Energy. Båda partners kommer att bygga två fabriker i Kina och Europa och respektive anläggning kommer att ha en total årskapacitet på upp till 20 GWh. Planerna kräver att ytterligare två battericellsfabriker ska byggas i den nordamerikanska frihandelszonen, USMCA, för vilka partnerna ännu inte har bestämts. 

C02-reducerad produktion med förnybar kraft och sekundära material

BMW Group är särskilt fokuserade på att hålla koldioxidavtrycket och resursförbrukningen så låg som möjligt, med start i leveranskedjan. Battericelltillverkare kommer att använda kobolt, litium och nickel som innehåller andelar sekundärt material, det vill säga råvaror som inte är nyutvunna, men en del av kretsloppet. Detta i kombination med en produktion som ska drivas med förnybar energi kommer minska koldioxidavtrycket för battericellproduktion med upp till 60 procent jämfört med dagens generation battericeller.

Kobolt och litium som används som råmaterial för den nya generationens battericeller kommer hämtas från certifierade gruvor. Detta behåller full transparens kring utvinningsmetoder för att säkerställa ansvarsfull gruvdrift. Inköpen av båda råvarorna från certifierade gruvor sker antingen direkt genom BMW Group eller via battericellstillverkaren.

Utveckling av framtida battericeller på interna kompetenscenter

BMW Group arbetar ständigt med att utveckla energilagringssystem. Till exempel erbjuder sjätte generationens batteriteknologi möjligheten att använda katoder gjorda av litiumjärnfosfat (LFP) för första gången. Detta gör att användning av kobolt och nickel kan undvikas helt i katodmaterialet. Parallellt går BMW Group framåt med utvecklingen av solid state-batterier (ASSBs), med målt att ha dem klara för serieintroduktion i slutet av decenniet, men en demonstrationsbil med denna teknik kommer att presenteras före 2025.

Neue Klasse: en kassako för framtiden

Med ett snabbt växande utbud och hög efterfrågan siktar BMW Group på att ha mer än två miljoner helelektriska fordon i slutet av 2025. Helelektriska Neue Klasse kommer att ge ett betydande tillskott till BMW Groups ökade försäljningsvolymer från mitten av decenniet. Neue Klasse har potential att ytterligare påskynda marknadspenetrationen av e-mobilitet: Detta innebär att 50 procent av BMW Groups globala försäljning kan komma från helelektriska fordon redan före 2030.

MINI-varumärket kommer att ha ett exklusivt helelektriskt produktsortiment i början av 2030-talet, medan Rolls-Royce också kommer att vara ett helelektriskt märke från 2030.

Total
0
Shares