Blåbetong i hus

Blåbetong eller blå lättbetong som det också kallas är ett byggmaterial som framställdes mellan åren 1929 och 1975. Materialet var lätt att bygga med och användes flitigt i bland annat väggar och bjälklag.

Eftersom blåbetong har varit ett så populärt byggmaterial kan många bostäder bestå av blåbetong. Så, om ditt hus byggdes mellan 1929 och 1975 finns risken att det kan innehålla blåbetong. Att det innehåller blåbetong behöver inte automatiskt betyda att det utgör en hälsorisk.

Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Vid en radonmätning mäter du om radonhalterna i bostaden överskrider gränsvärdet på 200 Bq/m³. Blåbetong kan orsaka så höga halter som över 1000 Bq/m³. För tillförlitligt resultat bör radonmätningen med radonmätare göras under eldningssäsongen som varar från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två månader.

Om mätningen visar förhöjda halter av radon är nästa steg att ta reda på vad det beror på. En gammamätning kan då göras för att ta reda på om det kan vara på grund av blåbetong. En gammamätning är en effektiv metod eftersom man får svar direkt. Gammastrålning mäts med hjälp av en gammamätare som hålls mot väggen. Den radioaktiva betongen ger ifrån sig gammastrålning. Om du redan misstänker att ditt hus har blåbetong (särskilt om det byggdes mellan 1929 och 1975) kan du hoppa över radonmätningen och mäta gammastrålning direkt. Det vanligaste att göra vid förhöjda radonhalter är att förbättra ventilationen.

Relaterade länkar
Radonmessen.de
Radonmätare.se

Total
0
Shares